İntraartiküler Ozon Enjeksiyonu (Eklem içi Ozon Enjeksiyonu)

Akut ve kronik ağrılı eklem koşullarında, eklem içi ozon enjeksiyonları önerilebilmektedir.