DUYUSAL NÖROPATİ SEMPTOMLARI
İğneleme, karıncalanma
Yanma, üşüme
Denge-koordinasyon kaybı, pozisyon duyusunda kayıp
Allodini, hiperaljezi

MOTOR NÖROPATİ SEMPTOMLARI
Kas krampları ve seğirme
Kas güçsüzlüğü, bir veya birden fazla kası etkileyen paralizi
Kaslarda incelme

OTONOM NÖROPATİ SEMPTOMLARI
Kontipasyon veya diyare
Halsizlik, şişklinlik, hazımsızlık
Ortostatik hipotansiyon
Taşikardi
Terlemede Azalma yada artma
Seksüel Disfonksiyon
İdrar Yapmada Güçlük
Bağırsak kontrolünde bozulma

Bu semptomlardan şikayet ediyorsanız “Nöropatik” ağrınız olabilir.