*Priformis kasının komşuluğundaki siyatik sinire baskı yapması sonucu oluşan klinik bir durumdur.

*Bel fıtığını taklit eden ağrıyla neredeyse aynı klinik tabloyla karşımıza çıkar.

*Kadınlarda daha fazla görülür.

*Kasın aşırı zorlanması, hipertrofi olması, uzun süreli oturma, priformis kasın ve siyatik sinirin anatomik varyasyonları gibi sebeplerden kaynaklanabilir.
Hasta detaylı muayene edildikten sonra bütüncül bir yaklaşımla tedavi planı oluşturulmaktadır.

Nöralterapi oldukça etkili olmaktadır.