Rotator Cuff (Manşet) Yırtıkları
Omuz anatomik olarak çok geniş hareket açıklığı, zayıf eklem teması, bu zayıf teması desteklemek ve hareket açıklığını sağlamak için yer alan kıkırdak ve tendon destekleriyle vucudun en karmaşık eklemidir. Bu eklem ileri yüklenmelere maruz kalır.

40 yaş üzerinde omuz ağrısı nedenlerinin en önemli nedenlerinden biri rotator cuff yırtıklarıdır. Rotator cuff, humerus (üst kol kemiği)kemiğinin üst ucundaki omuz eklemini yapan baş kısmını çepeçevre saran adele-tendon bir yapıdır. Omuz eklemini yerinde tutar ve omuzun içe-dışa dönüş hareketlerini yaptırır.

Rotator manşet yırtığı gençlerde ve sporcularda ani bir harekette oluşan yaralanma ile oluşabileceği gibi, zaman içinde tekrarlayıcı kolun baş seviyesinin üzerindeki hareketlerde zamanla gelişebilir.

Rotator cuf Yırtığında Bulgular
Rotator-manset-yırtıkları, baş üstü hareketlerde daha fazla olmak üzere tekrarlayıcı, devamlı omuz ağrısı ile hissedilir.
Gece ağrısı vardır. Bu ağrı ağrıyan taraf üzerine yatmayı engeller.
Adele güçsüzlüğü bulunur.  Özellikle kolu kaldırmaya çalışırken hissedilir.
Omuz hareketleri sırasında tıkırtılar , klik sesleri gelir.
Omuz hareketlerinde kısıtlılık yaratır.
Genellikle hastanın ağırlıklı kullandığı kolunda olur.
Hastalar rahatsızlığın başlamasına neden olduğunu düşündükleri bir olay tanımlarlar.

Rotator cuf Yırtığı Oluşma Nedenleri
Omuzda rotator manşet yırtığının oluşmasına neden olan bazı risk faktörleri bulunmaktadır. Bunlar;

• Tekrarlayıcı baş üzeri hareketler. (Fırlatma sporları, tavan boyama gibi)
• Sert bir şekilde düşme
• Yaşlanmaya bağlı dejenerasyon
• Rotator manşetin bulunduğu aralıkta daralma
• Rotator manşetin akromion denilen çıkıntının altındaki yüzey tarafından zedelenmesi

Rotator cuf tedavisİ
Ameliyatsız tedavisi mümkündür. Hastanın bütüncül bir yaklaşım ile muayenesi yapıldıktan sonra egzersiz, fizik tedavi yöntemleri, osteopati, manuel terapi, eklem içi enjeksiyonlar, nöralterapi ve özellikle de nedene yönelik tedavi yapılmaktadır.