Donuk Omuz
Omuzda geçmek bilmeyen bir ağrı veya tutulma hissiyle ortaya çıkar. Bu soruna bazen adeziv kapsül iltihabı (adeziv kapsülit) da adı verilir. Pek iyi bilinmeyen bir sorundur. Ancak tedavi edildiği takdirde genellikle zaman içinde düzelme gösterir.

Donuk omuz sendromunun belirtileri:
Kolun hareket ettirilmesiyle artan omuz ağrısı
Üzerine yatmakla artan omuz ağrısı
Kolu belli bir noktadan fazla kaldıramamak veya döndürememek
Uyutmayacak derecede şiddetli omuz ağrısı
Omuzda, günlük işleri yapmayı güçleştirecek ölçüde ağrı

Donuk Omuz Evreleri
Donuk omuzda klinik tablo genellikle üç evre şeklinde seyreder.

1. Evre (Yangı evresi)
Omuzda başlayan şiddetli ağrıyı ilerleyen zamanda eklem tutukluğu takip eder. Omuz ağrıları özellikle geceleri daha da şiddetlenir. Donuk omuzun ilk evresi 2 ila 9 ay arası sürebilir.

2. Evre (Donma evresi)
Donuk omuzun ikinci evresinde ağrının kısmen hafiflediği gözlemlenebilir. Fakat tutukluk devam eder ve hastalar, günlük işleri yaparken omuz hareketlerini yapamaz hale gelir. İkinci evde 4 ila 6 ay arasında sürer.

3. Evre (Çözülme evresi)
Ağrıların azaldığı, omuz ekleminde tutukluk ve hareket kısıtlılığının giderek azalmaya başladığı iyileşme evresidir. Bu evre de 6 ay ila 3 yıl arasında sürebilir.
Donuk omuz tedavisi
Donuk omuz tedavisinin ameliyatsız tedavisi mümkündür. Hasta bütüncül bir yaklaşım ile değerlendirildikten sonra Tedavisinde egzersiz, fizik tedavi yöntemleri, osteopati, manuel terapi, eklem içi enjeksiyonlar, nöralterapi ve özellikle de nedene yönelik tedavi yapılmaktadır.