Omuz yırtığı probleminin neden olduğu şikayetler hastanın günlük yaşam kalitesini düşürmektedir. Başlıca bulgular aşağıdaki gibidir;

Kronik ağrı
İstirahat halindeyken ağrı
Sızı ve yanma hissi
Günlük aktivitelerin zor bir şekilde gerçekleştirilmesi
Kaslarda güçsüzlük
Hareket kısıtlılığı
Omuzu hareketsiz tutma isteği
Omuz yırtığı probleminde nitelikli tedavi uygulanmadığı sürece şikayetler artacak ve daha da şiddetlenecektir. Bu nedenle detaylı ve bütüncül bir yaklaşım ile muayene edildikten sonra tedavi planı çıkartılabilir.