Felç Rehabilitasyonu
Felç Rehabilitasyonu hastanın durumuna göre 1 ya da 2 saat sürebilir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimi, diğer hastalıkları tedavi ederken yaptığı gibi rehabilitasyondan önce hastaya özel bir tedavi programı oluşturur. Felç tedavisinde öncelikli amacın hastanın kendi hayatını idame ettirebilmesi ve dışa bağımlılığını kısmen ya da tamamen ortadan kaldırmaktır. Bu bağlamda inme (felç) rehabilitasyonu ile ilgili hazırlanacak olan tedavi programında hastanın genel sağlık durumu, yaşı ve yaşadığı felcin nedenleri ve hastaya bıraktığı hasar belirleyicidir. Felcin seviyesi felç hastalığı rehabilitasyonu kapsamında uygulanan fizik tedavinin başarısını belirler.

Felç rehabilitasyonunda fizyoterapist eşliğinde egzersizler, sıcak ve soğuk olmak üzere çeşitli tedaviler, denge çalışmaları, kas güçlendirici elektriksel uyarılar ve masajlar uygulanır.

Fizik tedavide nihai hedef ilk olarak hastanın felçli bölgelerinde iyileşme sağlamaktır. Yeniden temel ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik hareket ve konuşma kabiliyeti yaratmaktır. Ayrıca fizik tedavide psikolojik destek verilerek hastanın psikolojik durumu iyileştirilmektedir.