Bu iki klinik durum birbiriyle çok karıştırılmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri ikisinin de kasları etkilemesi ve birlikte görülebilmesidir. Fibromiyalji genel vücut ağrısı, uyku bozukluğu, sabah yorgun uyanma, gezen ağrılar ve zaman zaman şişlik hissi uyuşma hissi ile kendini gösterir. Miyofasial ağrı sendromunda ise ağrı sebebiyle uyku bozukluğu olabilir ama ağrının gezici karakteri yoktur. Hasta sabit bir şekilde aynı yerin ağrıdığını, bazı duruş şekilleri, yatma veya dinlenme ile ağrının azaldığını ifade eder. Fibromiyaljide tetik nokta yoktur. Ama myofasial ağrı eşlik ediyorsa tetik nokta olabilir