Günümüzde yapılan tedaviler hala semptomatiktir. Her ne kadar trigeminal nevraljinin medikal tedavilerinde gelişmeler olsa da bunlar hala yetersizdir. Modern tıp yaklaşımdın da tedavilerin amacı, trigmenial nevraljinin oluşturan sebebi ortadan kaldırmaktan ziyade ağrıları bastırmaya veya gidermeye yöneliktir.
Nöralterapi tedavisi ile hem ağrıların şiddetinde belirgin bir azalma olmakta, hem de ağrıların tekrarlama frekanslarında belirgin bir seyrekleşme görülmektedir.