Akut ağrı ve Kronik ağrı
Akut ağrılar, 3 – 6 ay içinde düzelen kısa süreli ağrılardır.

Ve bu ağrı çeşitlerinin, hastalıkların erken teşhisi için oldukça önem taşıyan bir belirti olduğunu söyleyebilirim.

Kronik ağrılar ise, iyileşme için öngörülen süreden sonra da devam etmekte olan ağrılardır ve hastalarımın hayat kalitesini oldukça düşürmektedir.

Ağrıları oluşturan neden saptanmalı, sonrasında hızlı ve doğru bir şekilde tedavi edilmelidir.