Huzursuz Bacak Sendromu Nedir?
Aynı zamanda Willis-Ekbom hastalığı olarak da bilinen Huzursuz Bacak Sendromu, yani kısaca HBS, bireyin rahatsız edici bir his nedeniyle bacaklarını hareket ettirmek üzere kontrol edilemeyen bir dürtü veya ihtiyaç duyması ile ortaya çıkan, kronik bir hareket bozukluğudur. Bu durum genellikle otururken veya uzanırken akşam veya gece saatlerinde gerçekleşir. Hareket etmek rahatsızlık hissini geçici olarak hafifletir.
Huzursuz bacak sendromu her yaşta başlayabilir ve genellikle ilerleyen yaşla birlikte kötüleşir. Uyku düzeninde müdahale edecek seviyelere ulaştığında günlük aktivitelerde zorlanmaya yol açabilir.
Alınacak birkaç basit kişisel bakım önlemi huzursuz bacak sendromunun semptomlarını hafifletmek için yeterli olabilir. Bununla birlikte daha ağır HBS sorunu olan bireylere yardımcı olabilecek çeşitli ilaçlar mevcuttur.

Huzursuz Bacak Sendromu Tipleri Nelerdir?

Primer Huzursuz bacak sendromu
Primer ya da idyopatik HBS, sekonder forma yol açtığı bilinen tüm klinik durumların olmadığı formdur. Laboratuvar, nörolojik, nörofizyolojik, nöroradyolojik testler normal olmalıdır.İdyopatik form tüm HBS olgularının %70-80’ini oluşturmaktadır. Bu hastalarda herediter geçiş dikkat çekicidir. İdyopatik HBS’li olguların 1. derece akrabalarında yaklaşık %50-70 oranında hastalığın görülebildiği ve kadınların daha çok ekilendiği bildirilmiştir. Bu herediter formda hastalık daha erken yaşta başlamakta, genellikle 45 yaştan önce tanı konmakta ve sekonder formlara göre oldukça yavaş seyir izlenmektedir.

Sekonder Huzursuz bacak sendromu
Çeşitli klinik durumların huzursuz bacak sendromuna yol açabildiği bilinmektedir. Bu klinik durumların en sık görülenleri; demir eksikliği, gebelik ,diyabet (tip2), son dönem böbrek yetmezliği ve romatizmal rahatsızlıklardır. Sekonder sebeplerin ortak noktası olan demir metabolizması bozukluğu huzursuz bacak sendromu gelişiminde önemli bir etkendir. Bu klinik durumların düzelmesi veya tedavi edilmesi ile rahatsızlık kontrol altına alınabilir.Huzursuz bacak sendromu olan hastalarda ekstremite (kol ve bacak) ve eklem ağrısı da görülebilmektedir.Hastaların çoğunda ağrılı sendromlar daha sık izlenmektedir. Örneğin bel ağrısı bu hastalarda %38, eklem ağrısı %50, yumuşak doku romatizmaları %30 olarak tespit edilmiştir.Huzursuz bacak sendromu birçok romatizmal hastalıkla birlikte görülse de, en iyi bilineni romatoid artritdir. Yapılan bir çalışmada RA’lı hastaların %25’inde izlenmiştir. Ayrıca Fibromiyali sendromu olan hastalarda HBS sıklığı %31, SjS’de %24, sklerodermada %22 oranında bildirilmiştir.MS hastalarının %32,7’sinde huzursuz bacak sendromu görülmektedir.

Huzursuz Bacak Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Huzursuz bacak sendromu, bacakları hareket ettirme dürtüsüdür. Bu dürtüyle beraber kendini gösteren diğer karakteristik belirtiler arasında en yaygın olanları ise şu şekilde sıralayabiliriz:
o Dinlenme veya bir süre hareketsizlik döneminin sonrasında başlayan duyumlar yaygın semptomlar arasındadır. Bu hisler genellikle araba koltuğunda, uçakta veya sinemada uzun vakit oturduktan yahut bir yerde bir süre hareketsiz bir şekilde uzandıktan sonra ortaya çıkar.
o Akşamları semptomlar genel hatlarıyla daha kötüleşir. Ve en ağır hali genellikle geceleri ortaya çıkar.
o Gece bacak seğirmesine yol açabilir. Uzmanlar, bu sendromun daha yaygın görülen ve uyku sırasında periyodik uzuv hareketi ismi verilen bir durum ile ilişkili olduğunu düşünmektedir. Bu konum bireyin uyku esnasında bacaklarının kıpırdamasına ve muhtemelen gece süresince tekmeleme hareketine neden olur.
Huzursuz bacak sendromundan mustarip bireyler, tipik olarak semptomlarını bacaklarında ya da ayaklarında hissettikleri anormal, hoş olmayan duyumlar olarak tanımlar. Bu duyumlar çoğu zaman her iki bacakta da ortaya çıkar. Daha ender olaylarda bu duyumlar kolları da etkisinde bırakır. Duyumların genel hatlarıyla uzvun arasında değil de ciltte ortaya çıkmış olduğu gözlemlenmektedir. Hissedilenler arasında tarama hissi, sürünme hissi, istifra hissi, nabız hissi, ağrı hissi, kaşıntı yahut elektriklenme hissi olduğu hastalar tarafından ifade edilmiştir.
Bazı durumlarda bireylere bu hislerin tam olarak neye benzediğini açıklamak zor gelmektedir. Bu sendromdan mustarip bireyler, durumu çoğu zaman kas krampı ya da uyuşma şeklinde tanımlamazlar. Ancak bacakları hareket ettirme arzusu hemen her olayda tutarlı bir şekilde görülmektedir. Aynı zamanda, semptomların şiddetinde dalgalanma görülmesi de yaygın bir durumdur. Bu sendromun semptomları aralıklarla belli bir süre ortadan kaybolabilir. Ancak hemen her olayda geri dönebilme potansiyeline sahiptir.

Huzursuz Bacak sendromunda tedavi

Hasta ayrıntılı muayane edildikten sonra bütüncül bir yaklaşımla kişiye uygun tedavi yöntemleri belirlenir. Nöralterapi, manuel terapi, osteopati klinik pilates uygulaması ,c vitamini ve glutatyon takviyesi yapılmaktadır.