Fibromiyalji nedir?
Fibromiyalji, kaslarda ve kemiklerde görülen yaygın ağrı, hassasiyet alanları ve genel yorgunluk ile karakterize kronik bir rahatsızlıktır. Belirtiler subjektiftir ve herhangi bir testle ölçülemez. Hastalığın bilinen net bir nedeni yoktur ve bu sebeple sıklıkla başka hastalıklarla karıştırılır.
Fibromiyalji belirtileri nelerdir?
Fibromiyalji sendromunda klinik tabloyu oluşturan bulgu ve belirtiler çok çeşitlidir. Temel belirti ve bulgular kronik yaygın ağrı, tutukluk , yorgunluk, duyarlı ve ağrılı noktalar ve uyku bozukluğudur.
Yaygın Ağrı ve Tutukluk: Kronik, yaygın ve iki yanlıdır. Sıklıkla bel, boyun, omuzlar ve kalçalarda lokalizedir. Yanıcı, kemirici ve yayılıcı tarzdadır ve tamamen kaybolması enderdir. Gün boyu değişiklik gösterir. Soğuk, stres, yorgunluk, nemli hava, uykusuzluk, endişe, araba yolculuğu, ailesel sorunlar, çevre ve iş yeri şartları ve fiziksel ve emosyonel travma ile artarken; sıcak banyo, ılık ve kuru hava, tatil, dinlendirici uyku ve egzersiz ile azalır.
Yorgunluk: Hasta sabahları yataktan yorgun kalkar. Yorgunluk tüm gün sürer, ciddidir ve hafif bir aktivite bile yorgunluğu arttırır. Hastalar günlük işlerini yapmakta halsizlik ve güçsüzlük tanımlarlar.
Uyku Bozuklukları: Hastalar genellikle uykusuzluk, hafif uyku ve uykuda dinlenememekten yakınırlar.
Baş Ağrısı: Gerilim ve migren tipi baş ağrısı çok sık görülür.
Subjektif şişlik hissi: Muayenede görülemeyen fakat hastanın eklemlerinin şiş olduğunu ifade etmesi
Raynaud Fenomeni: Soğukta hastaların ellerinde morarma ve beyazlaşma olur.
İrritabl Barsak Sendromu: Karın ağrısı, şişkinlik ve aşırı gaz ile birlikte kabızlık veya ishal olabilir.
İrritabl Mesane Sendromu: Hastalarda bir üriner enfeksiyon olmadığı halde sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma ve karın alt bölgesinde ağrı gibi yakınmalar sık görülür.
Ağız Kuruluğu: Herhangi bir ilaç kullanımına bağlı değildir.
Anksiyete ve Depresyon: Anksiyete %50-70, depresyon %30 oranında bildirilmiştir.

FİBROMİYALJİ SENDROMUNDA TEŞHİS VE TEDAVİ
Fibromiyalji sendromu tedavisinde öncelikli olarak hastalının bir bütün olarak değerlendirilmesi ve nedene yönelik tedavi planlanması en önemli yaklaşımdır.
Şayet nedene yönelik tedavi yapıldığı zaman problemin kalıcı olarak çözüme ihtimali daha yüksektir.
Tedavide öncelikle ayrıntılı bir muayenesi ne bu muayene bulgularına göre tedavi yapılması gerekmektedir.
Tedavide son yıllarda en çok kullanılan en iyi sonuç alınan yöntemlerden bir tanesi nöralterapi, manuelterapi osteopati, kuru iğne tedavisi ve beraberinde olmazsa olmaz hasta eğitimi ve egzersiz tedavisidir.